Week of Women


TA NDRYSHOJMË FYTYRËN E POLITIKËS:
KOHA ËSHTË TANI!

15 & 16 dhjetor, 2020 Fillon @ 13:10 PM

Shiko në Youtube

Qëllimi: Përfshirja e qytetarëve në proceset e hartimit të politikave është një element thelbësor i qeverisjes së mirë. Komunikimi i vazhdueshëm me qytetarët ndihmon institucionet publike në përmirësimin e cilësisë së politikave, përmbushjen e pritjeve të qytetarëve për shkallën e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe në adresimin e problemit të zvogëlimit të besimit të qytetarëve në demokraci.

Java e Gruas

Java e Gruas (WOW) është ngjarje vjetore e organizuar në nivel nacional, e vendosur në një mjedis multietnik që bashkon më shumë së 120 gra dhe burra nga partitë politike, shoqëria civile, biznesi, media dhe nga akademia me qëllim të ngritjes së kapaciteteve ekzistuese të grave lidere që të synojnë pozitae më të larta udhëheqëse. Gjatë tetë viteve të fundit Java e Gruas është bërë platformë tejet e rëndësishme për zhvillimin e debateve për politika dhe diskutime intensive me përfaqësues politik dhe zyrtarë të zgjedhur. Përmes Javës së Gruas pjesëmarrësëve iu mundësohet të kërkojnë llogaridhënie nga përfaqësuesit e tyre, në të njejtën kohë të zhvillojnë dhe vendosin vëmendjen tek lidershipi i grave. Java e Gruas organizohet nga Instituti Kombëtar Demokratik (NDI) në Kosovë, me mbështetjen bujare të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar. Gjithashtu, NDI falënderon Ambasadën e Kanadasë në Kroaci dhe Kosovë dhe UN Women për mbështetjen e tyre për Javën e Gruas 2020.


Pjesëmarrësit

Folësit

Komunitet

Sponzorët


Madeleine K. Albright

"Zhvillimi pa gratë është i paarritshëm, demokracia pa gratë është e pamundur."

Folësit


Alan Bowman
Alan Bowman

Ambasador i Kandasë ne Kroaci dhe Kosovë


Albert Krasniqi
Albert Krasniqi

Drejtor i Programit në Demokraci Plus


Lois J.Frankel
Lois J.Frankel

Përfaqësuese në Kongres, SHBA


Ariana Musliu-Shoshi
Ariana Musliu-Shoshi

Deputete në Kuvendin e KosovësObjektivat

Java e Grave 2020 do të organizohet nën temën gjithëpërfshirëse "Ndryshimi i fytyrës së politikës: koha është tani!" dhe synon të adresojë pabarazinë dhe fuqinë politike midis grave dhe burrave për të përshpejtuar përpjekjet për barazi gjinore.


Data Sesioni Koha
15 Dhjetor, 2020 Video Fjalët hyrëse 13:10 - 13:15
15 Dhjetor, 2020 Video Politika në Epokën e Digjitalizimit: Mundësitë dhe Sfidat për Gratë 13:15 - 13:50
15 Dhjetor, 2020 Video Kuvendi i bashkuar në diversitet 14:00 - 14:45
15 Dhjetor, 2020 Video Krizat globale: Ndikimi i tyre në barazinë gjinore 15:00 - 15:45
15 Dhjetor, 2020 Video Legjislacioni i ndjeshëm gjinor: Në kërkim të mundësive të barabarta 16:00 - 17:15
15 Dhjetor, 2020 Video Përshpejtimi i ndryshimit: Gratë në Paqe dhe Siguri 17:30 - 18:15
15 Dhjetor, 2020 Video Fjalët përmbyllëse 18:15 - 18:25
15 Dhjetor, 2020 Video Përmbyllja 18:30 - 18:40
16 Dhjetor, 2020 Video Fjalët hyrëse 13:00 - 13:10
16 Dhjetor, 2020 Video Tejkalimi i ndikimit socio-ekonomik i shkaktuar nga pandemia Covid-19 13:10 - 13:55
16 Dhjetor, 2020 Video Zgjedhjet Lokale 2021 në Kosovë: rrugë për sukses më të madh për gratë 14:00 - 14:50
16 Dhjetor, 2020 Video Ruajtja e paqes dhe stabilitetit: perspektiva gjinore në proceset e zgjidhjes së konflikteve 15:00 - 16:15
16 Dhjetor, 2020 Video Ngjitja e “shkëmbit të qelqtë” nga gratë dhe të rinjët 16:30 - 17:15
16 Dhjetor, 2020 Video Reflektimi për gratë e Kosovës: Çfarë është arritur 17:20 - 17:40
16 Dhjetor, 2020 Video Komentet përfundimtare dhe përmbyllja 17:40 - 18:00


Partnerët tanë mbështetës!