Nedelja žena


PROMENIMO LICE POLITIKE:
VREME JE SADA!

15 & 16 decembar, 2020 Počinje @ 13:10 PM

Gledajte na Youtube

Cilj : Uklanjanje barijera koje postoje između žena i muškaraca u društvu, uključujući razlike između različitih generacija, međustranačke i međuetničke razlike. Podizanje veština i osnaživanje sutrašnjih vođa žena i muškaraca. Umrežavanje i negovanje suradnje između učesnika iz svih sfera života , generacije i etničke pripadnosti. Unapređenje umrežavanja s političarima i aktivistima civilnog društva na regionalnom i međunarodnom nivou. Jačati kapacitete učesnika da preuzmu liderske odgovornosti u organizacijama i institucijama koje predstavljaju.

Nedelja žena

Nedelja žena je godišnji nacionalni događaj koji okuplja u međuetničkom okruženju više od 120 žena i muškaraca iz različitih političkih stranaka, civilnog društva, medija, biznisa i akademskih krugova, sa ciljem da promoviše žene lidere na lokalnom nivou koje imaju potencijal da preuzmu veće liderske pozicije. Tokom proteklih osam godina, Nedelja žena je bila ključna platforma za diskusiju o političkim temama i intenzivnu diskusiju sa vodećim političarima i izabranim zvaničnicima, omogućavajući učesnicima da svoje predstavnike pozovu na odgovornost, istovremeno razvijajući i naglašavajući važnost ženskog liderstva. Nedelja žena je organizovana od strane Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI) na Kosovu, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Takođe, NDI se zahvaljuje Kanadskoj ambasadi za Hrvatsku i Kosovo, kao i UN Women na podršci za implementaciju Nedelje žena 2020.


Učesnika

Govornika

Zajednica

Partnera


Madeleine K. Albright

"Razvoj bez žena je neizvodljiv, demokratija bez žena je nemoguća"

Govornici


Vlora Limani-Hajnuni
Vlora Limani-Hajnuni

Predsedavajuća Poslaničke grupe žena / Član Odbora za nadzor javnih finansija


Madeleine K. Albright
Madeleine K. Albright

Državna sekretarka SAD-a (1997-2001) i predsedavajuca NDI odbora


Teuta Haxhiu
Teuta Haxhiu

Potpredsednica Alijanse za budućnost Kosova


Arben Loshi
Arben Loshi

Direktor direktorata za istraživanje, biblioteku i arhivu u Skupštini KosovaCilj

Nedelja žena 2020. biće organizovana pod sveobuhvatnom temom „Promena lica politike: vreme je sada!“ i ima za cilj da se pozabavi nejednakošću i političkom moći između žena i muškaraca kako bi se ubrzali napori za rodnu ravnopravnost.


Datum Sesija Vreme
15 Decembar, 2020 Video Uvodno obraćanje 13:10 - 13:15
15 Decembar, 2020 Video Politika u digitalnoj eri: Mogućnosti i izazovi sa kojima se žene suočavaju 13:15 - 13:50
15 Decembar, 2020 Video Jedinstvena Skupština bez obzira na različitosti 14:00 - 14:45
15 Decembar, 2020 Video Globalne krize: Njihov uticaj na rodnu ravnopravnost 15:00 - 15:45
15 Decembar, 2020 Video Rodno odgovorno zakonodavstvo: potraga za jednakim mogućnostima 16:00 - 17:15
15 Decembar, 2020 Video Ubrzavanje promene: Žene u mirovnim procesima i izgradnji sigurnosti 17:30 - 18:15
15 Decembar, 2020 Video Završno obraćanje 18:15 - 18:25
15 Decembar, 2020 Video Kraj prvog dana 18:30 - 18:40
16 Decembar, 2020 Video Uvodno obraćanje 13:00 - 13:10
16 Decembar, 2020 Video Pandemija Kovid-19: Odgovor vlade na njen socio-ekonomski uticaj 13:10 - 13:55
16 Decembar, 2020 Video Lokalni izbori: Šta sprečava žene da napreduju? 14:00 - 14:50
16 Decembar, 2020 Video Napredovanje žena i mladih u političkoj karijeri 15:00 - 16:15
16 Decembar, 2020 Video Napredovanje žena i mladih u političkoj karijeri 16:30 - 17:15
16 Decembar, 2020 Video Osvrt o ženama na Kosovu: Šta je do sada postignuto? 17:20 - 17:40
16 Decembar, 2020 Video Završno obraćanje i kraj dvodnevne konferencije 17:40 - 18:00


Naši partneri za podršku!